SWOT analizi

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir. Bu yöntem 1960’larda Harvard Üniversitesi‘nin profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir.

Reklamlar

Faydalı, Sözler kategorisinde yayınlandı

Tags: ,

Kalıcı Bağlantı Yorum bırakın

İsveç-Danimarka

Resim kategorisinde yayınlandı

Tags:

Kalıcı Bağlantı Yorum bırakın

Fark?

Görmezlikten gelmek = Görmemezlikten gelmek

pretend not to see

Sözler kategorisinde yayınlandı

Tags: ,

Kalıcı Bağlantı Yorum bırakın