Beş yıllık kalkınma planınından:

– Üretici olan kişiler, öğrenci statüleri nedeniyle ‘tüketici’ duruma gelmeyecekler.

Reklamlar

Pedagojik modelde
öğrenenlerin öğrenmeleri ile
ilgili kararların tamamı
öğretmen tarafından alınır. Bu
süreçte öğrenen dışa
bağımlıdır.

Uncategorized kategorisinde yayınlandı

Tags:

Kalıcı Bağlantı Yorum bırakın

Söz ile eylemi ayıran, sözleri her daim eylemlerle desteklemek sorumluluğundan kaçan insanlardır. Mimar “ben insan mıyım ki sözümün söz olduğunu belirtmek gereğini duyayım?” diye sorarken haklıdır.
Nietzsche’nin insanın en üstün özelliği, onu süper insan yapacak özelliği olarak, sözünün eri olmayı göstermesi de bundandır. Söz vermek “performatif” bir fiildir, yani söylemek ile yapmak arasındaki farkın minimuma indiği ifadelerden biridir. Bu durumda sözlerimizi tutup, ağzımızdan çıkan tüm sözleri eyleme dönüştürebilirsek, sözle var eden bir varlığa, yani bir çeşit tanrıya dönüşmek mümkün olur. Söz vermek derken kullandığımız “söz” kelimesi ile, dilin temel birimi olan sözün eşanlamlı olması da boluna değildir. Sarf ettiğimiz her sözün arkasında durmayı becerebilirsek, söylemek ile yapmak arasındaki tek fark bir zaman farkı, bir erişim hızına dönüşecektir. Kısacası makineleri sorumluluk sahibi yapan, olguların nedenlerini koşullarda, sistemde, ötekilerde aramak yerine karmayı kabullenmeleri ve kendi sözlerine de o yüzden mutlak değer verebilmeleridir.

Minerva’nın Baykuşu

Minerva’nın baykuşu karanlıkta uçar. Hegel’e göre En parlak zamanlar, en karanlık anlardan sonra gelir.

Faydalı kategorisinde yayınlandı

Tags: , ,

Kalıcı Bağlantı Yorum bırakın

SATİ

Gelgelelim kelime olarak Sati “amacını kaybetmek” anlamına geliyor ve felsefi açılımının, “hayatın bir amacı olması gerekliliğinin ötesinde bir amaca ulaşmak için bilinçli çaba” olduğu düşünülüyor. İşte Matrix’in Sati karakterine yüklemek istediği anlam da bu, zira biliyoruz ki Sati’yi ayrıcalıklı kılan, “amacı olmayan bir program” olması. Bu aynı zamanda insan ile program arasındaki farkın, ayrımın da tümüyle ortadan kalkması anlamına geliyor zira, programların bir amacı var ama insan hayatının yok. Sati, sevginin ürünü, amaçsız program olarak, Matrix efsanesinin üzerine kurulu olduğu insan ile makine ayrımını yok eden, son noktayı koyuyor.

http://forum.donanimhaber.com/m_33742512/tm.htm

Merovenj Hanedanı

Merovenj hanedanı 5. ve 8. yüzyıllar arasında bugünkü Fransa ve Almanya arasında bulunan bölgede hüküm sürmüş Frank hanedanı. Hanedanlık Magdalalı Meryem’in soyundan geldiğine inanılır.
Hanedanın ilk kralının ismi Merovech (Fransızcası Mérovée)’tir ve bu nedenle onun soyundan gelenler kendilerini Merovingianlar olarak adlandırmışlardır. Fransa ülkesinin kurucuları oldukları söylenir. Magdalalı Meryem’in İsa’nın çocuğuyla Kudüs’ten kaçıp Fransa’ya gittiği ve Fransa’da Merovingian Hanedanı’nı kurdukları sanılmaktadır.
5. yüzyılda bu soy Frank kraliyet soyuyla birleşerek yeniden ortaya çıkmıştır. M.S. 496 yılında kilisenin bu hanedanlıkla bir anlaşma yaptğı ve sonsuza kadar Merovenj soyuna sadık kalacağını belirttiği bilinmektedir; bu muhtemelen soyun gerçek kimliği bilindiği için olmuştur.
Barbar kralların en büyükleri İtalya’daki Ostrogotlar,İspanya’daki Vizigotlar, Kuzey Afrika’daki Vandallar ve Fransa’daki Franklardı. Bunların en kuvvetlisi ise, Clovis tarafından tesis edilen(456-511) ve iki buçuk asır Merovenj ailesi arasında intikal eden Frank Krallığıydı. Merovenj hanedanı, genel olarak Franklar olarak bilinen Almanlar’ın bir kabilesi olan Skambrianlardan meydana gelmektedirler. Bu aileden gelenler daha önce de Frankları yönetmişlerdi.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Merovenj_Hanedan%C4%B1

Paganizm

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır.
20. yüzyıldan itibaren paganizm terimi (ya da neopaganizm), İbrahimi dinler öncesi eski pagan dinlerinin yeniden canlandırılmasıyla tanımlayıcı hale gelmiştir. [1] Günümüzde Paganizmin geniş çeşitliliği içinde farklı teolojik yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazı paganlar politeist inançlara sahip olup isimleri Avrupa folklorü ve mitolojisinden de tanıdık olabilen çok sayıda Tanrı ve Tanrıçaların izinden giderken, diğerleri monoteist inançlara sahip olup Tanrı ve Tanrıçanın ötesinde cinsiyeti belirgin olmayabilen tek bir yaratıcı güce inanır ve yine başkaları duoteist inançlara sahip olup kendilerini kozmik bir çifte adar. (Tanrıça ve Tanrı veya Hanım ve Efendi) [2]
Bu terim fazlasıyla geniş olduğundan ve tanımları muğlak olduğundan çoğu kez bu başlık altında incelenebilecek bir din tanımlanırken daha belirli isimler tercih edilir; politeizm, şamanizm, animizm veya panteizm gibi. Paganizm, batı dillerinde Latince “kırsal” anlamına gelen paganus kelimesinden türemiştir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Paganl%C4%B1k

Mata Hari

Mata Hari’ (d. 7 Ağustos 1876, Leeuwarden, Hollanda – ö. 15 Ekim 1917 Vincennes, Fransa) I. Dünya Savaşı yıllarında,dansçı kimliği altında Almanya hesabına çalışan casus.
Hollandalı olan Mata Hari’nin asıl adı Margaretha Geertruida Zelle’dir .Mata Hari’nin ismi Malay dilinde şafağın gözü, Hint Dilinde şafağın gözbebeği anlamına gelir.
Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından topladığı çok gizli askerî bilgileri kızına yazılmış masum mektuplar halinde özel diplomatik kurye ile Paris’ten Almanlara ulaştırıyordu. Alman askerî ve denizcilik istihbarat başkanlarıyla toplantılara katıldığı Madrid’den Paris’e döndükten sonra, 13 Şubat 1917’de tutuklandı. Yıllardır hakkında toplanan belgelerin en önemlisi, son Madrid seyahatinde Madrid elçiliğinden Alman askerî merkezine kendi kodu (H21) ile gönderdiği ve yolda ele geçirilen telgraftı. Madrid dönüşü alacağı 15.000 İspanyol Pezosu tutarındaki çek, tutuklandığı zaman üzerinde bulundu. Bir diğer delil de, 1915’te Fransa’ya dönmesinden önce Alman Gizli Servisi’nden aldığı 30.000 Marklık senetti. Mahkemenin söz konusu paralarla ilgili suçlamasını, “Hediye aldım” diyerek reddeden Mata Hari, kuvvetli delil bulunamamasına rağmen idama mahkûm edildi ve 15 Ekim 1917’de kurşuna dizildi.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mata_Hari

Faydalı kategorisinde yayınlandı

Tags: , ,

Kalıcı Bağlantı Yorum bırakın